اسماء الحسنی

آموزه های قرآنی(تفسیر و علوم قرآنی-مسابقات قرآنی)

اسماء الحسنی

آموزه های قرآنی(تفسیر و علوم قرآنی-مسابقات قرآنی)

اسماء الحسنی

همانطور که از اسم وبلاگ پیداست موضوع اصلی آن شناخت و معارف قرآن است.نویسنده وبلاگ دانش آموخته حوزه و دانشگاه است که در سطح خارج فقه و اصول و کارشناسی ارشد دروس کلاسیک را گذرانده و مطالعاتی را در بیش از سه دهه بر اساس علایق و انگیزه های شخصی در باره تفسیر و علوم قرآنی دارد.

پل ارتباطی با نویسنده و بلاگ در پیام رسان ها

با شماره 09218305249

کانال قرآنی رحیق مختوم در ایتا:

https://eitaa.com/rahighemakhtoom


دنبال کنندگان ۳ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
آخرین نظرات
 • ۸ مرداد ۹۷، ۱۲:۰۰ - منتظر المهدی
  خدا قوت
 • ۱ مرداد ۹۷، ۱۸:۴۰ - منتظر المهدی
  خدا قوت
نویسندگان

۶ مطلب در مهر ۱۳۹۶ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰


برای دانلود و گوش دادن فایل های صوتی برنامه شمیم دانش اینجا کلیک کنید

 

*******

سوالات ادبیات داستانی- جلسه سوم

 

1_ در آیه ی «انی اعلم ما لا تعلمون» خداوند چه چیزی می داند که انسان از فهم آن عاجز است؟

الف)قصه خلقت✔️

ب)سرنوشت انسان

ج)نتیجه اعمال


۲_از کدام نوع قصه ها متاسفانه انسانها کم استفاده میکنند و از آنها آنچنان که شایسته هست بهره تربیتی و رفتاری نمی برند؟

الف)داستان زنان نمونه

ب)قصه افراد خوب( زنان و مردان خوب)

ج) قصه تاریخ گذشتگان✔️


۳_قصه جریان مباهله و داستان جنگ خندق مربوط به کدام نوع قصه های مستند هستند؟

الف)قصه تاریخ گذشتگان

ب)داستان انسان های خوب با فرزندان خوب

ج)قصه هایی که مربوط به ظهور پیامبر و صدر اسلام است.✔️

د)قصه های انسان های خوب


۴_سوره دهر در شأن کدام بزرگواران است و مربوط به کدام نوع قصه است؟

الف)مولا امیرالمومنین،حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین-قصه افراد خوب✔️

ب)مولا امیرالمومنین،حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین-داستان انسان های خوب با فرزندان خوب

ج)حضرت محمد،حضرت علی، حضرت زهرا- قصه انسان های خوب


۵_قصه حضرت مریم در قران از کدام نوع قصه ها است؟

الف)قصه زنان نمونه

ب)قصه انسان های خوب با فرزندان خوب

ج)قصه انسانهای خوب✔️


۶_در قصه سجده ی شیطان به حضرت آدم چه چیزی مهم و مطرح است؟

الف) امر خدا✔️

ب)جنس

ج)قرب و نزدیکی


۷_همسر کدام یک، همسری خوب و شایسته نبودند؟

الف)حضرت امام حسن

ب)حضرت نوح و لوط✔️

ج)فرعون


۸_فرشتگان مقرب خداوند......تا هستند و رئیس آنها.....است؟

الف)چهار، عزارئیل

ب)چهار، جبرئیل✔️

ج)پنج، اسرافیل

د)پنج، میکائیل


۹_خداوند در آیه ی «لقد کان فی قصصهم عبده لاولی الاالباب» بهره گیری از کدام نوع قصه ها دعوت میکند؟

الف)غیر تخیلی

ب)حقیقی

ج)مستند

د)همه موارد✔️


۱۰_قصه های قرانی به چند دسته تقسیم می شوند؟

الف)۳دسته✔️

ب)۴دسته

ج)۲دسته


11-انواع قصه های قران کدامند؟

الف - قصه هایی که اتفاق نیفتاده .

ب- قصه های شان نزول .

ج -قصه هایی در قالب مثل

د -همه ی موارد✔️


12- قصه های قرانی چند نوع هستند ؟

الف -واقعی وخیالی

ب -تخیلی وغیر تخیلی ✔️

ج  -واقعی وغیر واقعی

د - تخیلی وواقعی


13- به قصه های غیر تخیلی چه گفته میشود ؟

الف -قصه های مستند ✔️

ب- قصه های مستند واقعی

ج  - قصه های واقعی

د - هیچ کدام


14.قصه های غیر تخیلی چه قصه هایی هستند ؟

الف -قصه هایی که یک ریشه حقیقی در تاربخ دارند.

ب -قصه هایی که در عالم واقع اتفاق افتاده اند .

ج -قصه هایی که در قران مثال زده می شود .

د -گزینه 1 و 2✔️


15 -برای قصه غیر تخیلی چه قصه ای می توانیم مثال بزنیم؟

الف - قصه خلقت جهان✔️

ب -قصه خلقت انسانها

ج -قصه خلقت پیامبران وجهان


16- خداوند وقتی ملائکه را جمع کرد به انها چه فرمود ؟

الف -من مبخواهم برای خود خلیفه وجانشینی خلق کنم

ب -من میخواهم برای خود خلیفه وجانشینی در  زمبن خلق کنم .✔️

ج -من میخواهم برای خود جانشبنی در زمبن خلق کنم .


17- خداوند ایه " انی اعلم مالا تعلمون " در جواب چه کسانی فرمودند؟

الف -ابلیس

ب - ملائکه ✔️

ج -ابلیس وملائکه


18- از قصه های مستند به چه مواردی می توان اشاره نمود؟

الف -قصه موجودات نامرئی مثل ملائکه یا شیطان

ب -قصه ی فرشته ها وملائک که با هم سخن می گویند .

ج -تاریخ گذشتگان وداستان زنان نمونه

د - همه موارد✔️


19 -این ایه " ابی واستکبر وکان من الکافرین " در مورد چه کسی است  ؟

الف - ابلیس ✔️

ب -ابلیس وکافران

ج کافران


20- شیطان در جواب خداوند که فرمودند چرا سجده نکردی ، چه گفت ؟

الف - گفت من از ادم بهترم چرا که جنس من از اتش است ولی او نه .

ب -گفت  من بهتر از ادم هستم چرا که جنس من از اتش است واو از خاک .✔️

ج  -گفت  من از او بهتر هستم  چرا که جنس من از اتش است واو از خاک


21- شیطان چه تصوری میکرد که ادم را سجده نکرد ؟

الف - تصور میکرد نزد خدا او بهتر است .

ب تصور میکرد کسی نمی تواند مثل او مطرح شود .

ج - تصور می کرد جنس مهم ومطرح است✔️


22 -فرشتگان مقرب خداوند کدامند ؟

الف -جبرئیل وعزرائیل

ب - میکاییل واسرافیل

ج  - ایلیا  و اسرافیل

د -1و 2✔️


23.-فرشته های چپ وراست   انسان چه  چیزهایی می نویسند ؟

الف -کارهای بد وخوب مینویسند.✔️

ب -کارهای خوب وبد می نویسند.

ج - کارهای روز مره را مینویسند


24- تاریخ گذشتگان که در تاربخ قدیم اتفاق افتاده کدامند ؟،

الف - قوم لوط  .عاد  ثمود وهود ✔️

ب - قوم عاد  قوم موسی و  قوم عاد

ج  - قوم یک جا نشین  ، قوم مسلمان وهود

د - گزینه یک ودو


25-چه قصه هایی مربوط به ظهور پیامبر وصدر اسلام می باشد ؟

الف -برخورد منافقان و جنگ های زمان پیامبر ✔️

ب - جنگ های صلیبی  - بیعت نکردن با حضرت علی (ع)

ج - واقعه کربلا  و برخورد منافقان

د - گزینه 2و

3

26 -همسر کدام پادشاه از زنان نمونه می باشد ؟

الف حضرت مریم ( ع)

ب - حضرت اسیه ( ع ) ✔️

ج - حضرت  ملیکا (ع )

د- حضرت ساره  ( ع )


27 -همسران کدام پیامبران همسرانی خوب وشایسته برای ایشان نبودند ؟

الف -همسر لوط وحضرت نوح ✔️

ب -حضرت نوح وحضرت یونس

ج - حضرت لوط وحضرت موسی


28 -داستان های انسان های خوب با فرزند بد به کدام مورد میتوان اشاره کرد ؟

الف - حضرت یعقوب وپسرش

ب - حضرت لوط وپسرش

ج - حضرت نوح وپسرش✔️


29 -قصه ی واقعی انسان با حیوانات کدام داستانها می شود به انها پرداخت؟ 

الف - سخن گفتن حضرت سلیمان با هد هد ومورچه

ب  - سخن گفتن حضرت سلیمان با باد ومورچه

ج - همراهی کردن سگ اصحاب کهف با دوستان خدا

د -گزبنه 1 و3


30-قصه ی واقعی انسان با حیوانات به کدام داستانها می شود پرداخت  ؟

الف - سخن گفتن حضرت سلبمان با هد هد ومورچه .

ب - سخن گفتن حضرت سلبمان با باد ومورچه

ج - همراهی کردن سگ اصحاب کهف با دوستان خدا

د - گزینه 1 و 3▪✔️


31- سوره" دهر " در شان چه کسانی نازل  شده است ؟

الف- حضرت علی  ( ع )

ب - حضرت زهرا ( س)

ج - امام حسن  (ع ) و امام حسین  ( ع )

د  - همه موارد✔️


31- قصه های مستندی که میتواند در تاربخ به عنوان ردیف قصه  ها قرار بگیرد کدامند ؟

الف - تاریخ جهان  ، تاربخ اسلام

ب - شهدای جنگ تحمیلی وشهدا ی محراب

ج - گزینه 1 و2✔️


32 -چه مطالبی میتوانید در قران مجید وجستجو در ایات وتفاسیر پیدا کنید ؟

الف -کسانی که ستم کردند چه بلایی به سرشان امد .

ب - کسانی که به مردم  ظلم کردند چه عذابی را چشیدند .

ج - کسانی که نیکوکاری کردند  چه کازی کردند

د - همه موارد✔️


33 - کتاب قصه های قران نوشته چه کسی است ؟

الف - حجت الاسلام مصطفی زمانی ✔️

ب - آیت الله محلاتی

ج - ایت الله بهجت


34-کتاب قاموس قران به چه صورتی است؟ 

الف - به صورت تصویری

ب - به صورت الفبایی.✔️

ج - به صورت عدد ی


35- در تفسیر ها باید از فرمایشات چه کسانی استفاده کنبم ؟

الف - بزرگان دین

ب - پیامبر وائمه ✔️

ج - مفسران قران

د - عالمان وامامان

*****

حفظ سوره ق-جلسه سوم

 

۱_در صدر اسلام آموزش قرآن از طریق.....

الف_ خواندن قرآن

ب_ حفظ کردن آیات

ج_ حفظ کردن از طریق سینه به سینه✔️


۲_ چرا امروزه با وجودتیتراژ زیادقرآن باید حفظ شود

الف_ گسترش ونشر قرآن

ب_ بخاطر برکات✔️

ج_ انتشار در تمام جهان


۳_ انس با قران مربوط به.....

الف_ مسلمانان است

ب_ تمام انسان ها است

ج_ هرمسلمان وهر انسانی که مخاطب قران وخدا است✔️


۴_ آیه ی فاقرئوا ما تیسرمن القران به چه موضوعی تاکید دارد

الف_ خواندن قرآن

ب_ مداومت در خواندن قرآن✔️

ج_ الف وب


۵_ محصول آیه ی فاقرئوا ما تیسرمن القرآن چیست

الف_ خواندن قرآن

ب_ حفظ قرآن✔️

  ج_ انس با قرآن


۶_ اصیل ترین نوع حفظ قرآن کدام است

الف_   انس با قرآن

ب_ انس مداوم ومکرر با قرآن✔️

ج تکرارکردن آیات قرآن


۷_ کسی که حافظ قرآن است زمینه ی....و...... در آیات را بهتر دارد

الف_ تدبر وتفکر✔️

ب_ تدبر وتعقل

ج_ تفکر وتعقل


۸_ حافظ قرآن در چه صورتی می تواندازقرآن بهره برداری کند

الف_ از مفاهیم قرآن بهرمند باشد✔️

ب_ انس همیشگی داشته باشد

ج_ درست حفظ کرده باشد


۹_ یکی از برکات قرآن اثر وضعی است

الف_ درست✔️

ب_ نادرست


۱۰_ با توجه به عبارت( کسی که قرآن می خواند ولی معانی را کامل نمی داند)

کدام جمله نادرست است

الف_ ارتباط بین خود وخدا احساس نمی کند✔️

ب_ خود را مخاطب خدا می داند

ج_ نا خودآگاه تاثیری درفکرو روح ایجاد می شود


۱۱_ کسی که قرآن می خواندو حفظ می شودیک.....و......با قرآن احساس می کند

الف_ انس وهمنشینی✔️

ب_ انس وهمراهی

ج_ راهنما وانیس


۱۲_این سخن از کیست

کسی که حافظ قرآن است زمینه ی تدبر وتفکر در آیات را بهتر دارد

الف _ شهید مطهری

ب_ امام خمینی ره

ج_ مقام معظم رهبری✔️

*****

زبان قرآن و مفاهیم- جلسه سوم

 

۱)صرف به چه معنی است؟

الف)تغییر

ب)توانایی تغییر یک مصدر به یک فعل

ج)تبدیل کلمه به صیغه های مختلف

د) الف وب✔️


۲)کلمه ((مَنَّ)):

الف)ماضی است✔️

ب)مضارع است

ج)مصدر است


۳)مضارع فعل ((مَنَّ)) چیست؟

الف)یَمُنُّ✔️

ب)یَمَنَّ

ج)یُمَنُّ


۴)کدام گزینه در مورد (یُزَکّیهِم) صحیح است؟

الف) ثلاثی مزید - ازباب تفعیل✔️

ب) ثلاثی مزید - از باب تفعُّل

ج) از باب تفعَُل- مصدر آن تَزکِیّه


۵)در خطبه( الحمد لله الذی جعلنا مِن زرع ابراهیم و ذریه اسماعیل )

《مِن》 مِن تجریدیه است:

الف) درست ✔️

ب) نادرست


۶)(کانَ- یکونُ)جز افعال.........است ونقطه مقابل........‌‌می باشد.

الف) ناقصه- صیغه مبالغه

ب) ناقصه- حروف مشبهه بالفعل✔️

ج) اجوف- صیغه مبالغه

د) مثال- حروف مشبهه بالفعل


7)مصدر کدام یک از فعل ها درست ذکرشده است ؟

الف) یُزَکِّیهِمْ مصدر : تَزکیه✔️

ب) یُعَلِّمُهُمُ مصدر:مُعَلّم

ج) یَتْلُو مصدر :تِلاوَه                                

د) مَنَّ مصدر: یَمُنُّ


8)نقش کدام کلمه در آیه زیر درست بیان نشده است ؟

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ

الف) اللَّهُ:فاعل مَنَّ                       

ب) الْمُؤْمِنِینَ:مجرور  به علی

ج)اذ:حرف جر✔️                             

ج)بعث:فعل


9)صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.

 قد برسر فعل ماضی بیاید معنی تحقیق می دهد یعنی وقوع فعل حتمی است ولی بر سر فعل مضارع این معنا را نمی دهد.                          

 ص(  ✔️  )       غ(    )


10)در عبارت قرانی یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ:

تمام کلمات نعت(صفت)هستند برای پیامبراکرم(ص)  
                                    

 ص(  ✔️  )       غ(    )

 

 

11)در کدام گزینه صنعت التفات صحیح توضیح داده شده است؟

الف) التفات یعنی تغییر در خطاب است.

ب) التفات به معنی روی گرداندن از غایب به مخاطب یا متکلم  و بالعکس است

ج)معرفه آوردن کلمات نکره برای تاکید بیشتر روی کلمه وبلاغت سخن

د)گزینه الف و ب✔️


12) در کدام عبارت قرانی زیر کدام کدام یک از فنون علم بدیع آمده است.

إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ

الف)التفات          

ب) تجرید✔️                      

ج)حسن تعلیل

 

 

13)علت نکره آمدن کلمه رَسُولًا در عبارت إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُولًا چیست؟

الف)نا شناس بودن   

ب)مبهم بودن شخص مورد خطاب    

ج) تعظیم و تفخیم✔️


14) کلمه منت از ماده مَنّ به معنی ........................است.

الف) نعمت سنگین وثقیل✔️    

ب)مجبور کردن     

ج) لطف و نیکی              

د)هیچکدام

 

 

15) خداوند در کجا از تعبیر منت نهادن استفاده کرده است؟

الف) درباره پیامبران که برای هدایت  وتعلیم مردم فرستاد. ✔️ 

ب) درباره نعمت پدر و مادر برای فرزندان

ج) درباره نعمت نزول قرآن کریم

 

 

16)کدام گزینه جز انواع تجرید نیست؟

الف) تجرید با ((بِ)) تجریدیه

ب) تجرید با (( مِن)) تجریدیه

ج) تجرید به شکل کنایه

د)تجرید با تکرار لفظ✔️

*******

سبک زندگی قرآنی- جلسه سوم

 

1-سخن ما در سبک زندگی از نظر قرآن به چه سبکی است؟

الف.به سبک زندگی الهی

ب. به سبک زندگی معنوی

ج. به سبک زندگی اسلامی

د. گزینه الف و ج ✔️


2- کدام گزینه در مورد آیه 28سوره بقره صحیح است؟

الف. به دوره موت قبا از دنیا اشاره دارد.

ب. دو دوران موت و دو دوران حیات را برای انسان مطرح میکند.

ج. دوره حیات اول و حیات دوم را برای انسان مطرح میکند.✔️


3- "کنتم امواتا" به کدام دوره از موت انسان اشاره دارد؟

الف. موت بعد از دنیا

✅ب موت قبل از دنیا

ج. موت قبل از دنیا تا آخرت

 

 

4- دوران موت اول دوره قبل از دنیاست؟

الف. درست ✔️

ب.نادرست

 

 

5-جاهای خالی را کامل کنید.

دوران موت دوم......... و حیات دوم........ است.

الف. قبل از دنیا - قیامت

ب. قیامت - قبل از دنیا

ج. قیامت -برزخ

د. برزخ –قیامت✔️


6-با توجه به این آیه "ثم انکم بعد ذلک لمیتون"

شما انسانها بعد از دنیا میت خواهید بود.

خداوند کدام گروه از  مسثنی و به ان ها میت نمی گویند.

الف. مقتولین فی سبیل الله✔️

ب.مجاهدین فی سبیل الله

ج. یقاتلون فی سبیل الله

 

 

7-ترجمه کنید.

ثم انکم بعد ذلک لمیتون

الف. شما انسانها بعد از حیات میت خواهید بود.

ب.شما انسانها بعد از دنیا میت خواهید بود.✔️

ج.شما انسانها میت می شوید.

د.شما انسانها بعد از موت زنده می شوید.

 

 

8-فرق موت و حیات فیزیکی در چیست؟

الف. در روح انسان است

ب. در نفس انسان است.

ج. در بدن انسان است.✔️


9-دوره حیات اول دوره ........... است.

الف.دوره قبل از دنیاست

ب. دورخ بعد از موت است.

ج. دوره قبل از زندگی دنیاست.✔️


10-دوره حیات دوم ....... است.

الف. بعد از دنیا تا آخرت

ب. قیامت ✔️

ج. برزخ

 

 

11- چند حالت از موت داریم؟

الف. دو حالت. قبل از دنیا-برزخ✔️

ب. دو حالت . بعد از دنیا -قیامت

ج. دو حالت. برزخ –قیامت

 

 

12.از نظر قرآن روح ما انسانها هر وقت دارای بدن باشد ......می شود.

الف) میت

ب) حی✔️

ج) جسم

 

 

13. موت وحیات که در همه ما انسانها وجود دارد واز آن استفاده می کنیم موت وحیاتی.....‌

الف) فیزیکی است ✔️

ب) معنوی است

ج) نورانی است

 

 

14. روح با دارا بودن بدن ......وبدون آن ......می شود.

الف) حی- میت✔️

ب) میت - حی

  ج) حیات فیزیکی - میت

 

 

15.هر کجا خطاب( یا ایها الذین امنوا) در قرآن بیاید  به چه معنی است؟

الف) یعنی همه انسانهای مومن

ب) یعنی هیچ واسطه بین خدا وما نیست✔️

ج) یعنی خداوند غیر مستقیم با ما سخن می گوید.

 

 

16. بیشترین خطاب در قرآن کدام خطاب است؟

الف) یا ایها الناس

ب) یا ایها النبی

ج) یا ایها الذین امنوا✔️


17. خطاب (یا ایهاالذین امنوا) چند بار در قرآن ذکر شده است؟

الف)۸۹  بار✔️

ب)۲۶ بار

ج)۲۲بار

18.عمل به دین خدا چه نوع حیاتی به ما می بخشد؟

الف) حیات فیزیکی

ب) حیات معنوی✔️

ج) حیات همیشگی

 

 

19.آیه ۱۲۲ سوره انعام به گفته مفسرین در مورد چه کسی آمده است؟   

الف )حضرت محمد (ص)

ب)  سید الشهداء همزه (ص)✔️


20. چرا در آیه ۱۲۲ سوره انعام خداوند از سید الشهداء همزه( ص) به عنوان میت یاد کرده است؟

الف) چون خداوند اورا دوباره زنده کرد

ب) چون قبل از اینکه اسلام بیاوردقلبش در وحدانیت نبود✔️

ج) چون در جنگ احد شهید شد

 

 

21.حضرت همزه (ص) در کدام جنگ شهید شد ؟

الف) خندق

ب) احد✔️

ج) خیبر

 

 

22. با توجه به آیه ( اومن کان میتا فاحیینه وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس) حیاتی که مورد نظر قرآن است از این حیات قرآن به چه حیاتی تعبیر کرده است؟

الف) حیات فیزیکی

ب) حیات نورانی

ج) حیات طیب✔️


23. بدن انسان جزء ابزار فیزیکی است که با  آن فعالیت می کند.

الف) درست✔️

ب) نادرست

 

24. این موت وحیاتی که در همه ما انسانهاست تا وقتیکه این بدن را داریم واز آن لذت می بریم موت وحیات معنوی است.

الف )درست

 ب) نادرست✔️

 

 

25. ما انسانها ( حی) هستیم  این حیات فیزیکی ماست که مدار آن........

الف) روح ماست

ب) بدن ماست✔️


26. کدام آیه درمورد عالم برزخ یا عالم موت است که روح در اختیار ملائکه ودیگران است ودر واقع قبض روح شده است؟

الف) ثم انکم بعد ذلک لمیتون ✔️

ب) اعلموا ان الله یحول بین المرء وقلبه وانه الیه تحشرون

******

 تشویق فرزندان به نماز- جلسه سوم

 

1.کدام گزینه جزء تشویق دانش آموزان به نماز نیست

الف_ بیان مفاهیم نماز

ب_ بیان داستان

ج_ آسان گیری✔️


۲_ تمام مراحل برای تشویق دانش آموزان به نماز......

الف _ ارتباط دارند✔️

ب_ می توانند مستقل عمل کنند

ج_ هرکدام درمرحله سنی خاص است

 

 

۳_ برای تربیت دانش آموزان در چه زمینه ای شدت وتندی لازم است

الف_ وقتی رفتارشان ناهنجار است

ب_ وقتی  کارها رادرست انجام نمی دهند

ج_ در هیچ موردی✔️


۴_ برای ایجاد انگیزه در دانش آ موزان چه چیزی لازم است

الف_ تشویق

ب_ نفوذ عاطفی✔️

ج_ با او دوست شویم

 

 

۵_ تمسخر وتهدید باعث می شود که

الف_ نفوذ عاطفی صورت نگیرد

ب_ علاقمندی اتفاق نیفتد

ج_ الف وب✔️


۶_ رفتار........می تواند ایجاد.....کند

الف_ عاطفی_ انگیزه

ب_ خوشایند_ انگیزه✔️

ج_ تشویق_ اطاعت

 

 

۷_ رفتار ائمه برای نهادینه کردن مفاهیم دینی از چه اعمالی استفاده کردند

الف_ رفتار خوب

ب_ خلق وخوی خوب

ج_ همه ی موارد✔️


۸_ در قرآن پیامبر چگونه معرفی می کند

الف _ راهنما

ب_ مشاور دلسوز

ج_ اسوه حسنه✔️


۹_ پرهیز از رفتار نا خوشایند باعث جذب دانش آموزان به نماز می شود

الف_ درست✔️

ب_ نادرست

 

 

۱۰- بیشترین تاثیر گزاری بر دانش آموزان

الف_ والدین دوستان هستند

ب_ مربیان هستند

ج _ دوستان هستند✔️


۱۱- از ویژگی دوستان خوب نیست

الف_ رفتارشان خوب

ب_ گرایش به محیط فرهنگی ندارند✔️

ج_ رفتارشان نابهنجار نیست

 

 

12-برای نهادینه سازی بحث نماز در دانش آموزان از چه ویژگی هایی می توان استفاده کرد؟

الف) آشنایی با مفاهیم نماز

ب) آسان گیری منطقی

ج) پرهیز از رفتارهای ناخوشایند

د)همه موارد✔️


13. کدام گزینه جزء تکنیک های ترغیب دانش آموزان بسوی نماز نمی باشد؟

الف) روش گفتگو

ب) آسان گیری منطقی

ج) تفسیر آیات قرآن✔️

د) بیان داستان

 

 

14. وقتی ما می خواهیم دانش آموزان را نسبت به یک مفهوم یا رفتار علاقه مند کنیم..... ؟

الف) باید در دانش آموز نفوذ عاطفی داشته باشیم

ب) دانش آموزان باید دوستان خوب داشته باشند

ج) رفتار های خوشایند باید داشته باشیم

د)الف و ج✔️


15. در سیره ی عملی اهل بیت برای نهادینه کردن مفاهیم دینی درجامعه و بیشتر کردن گرایش انسان ها به خداونداز چه ابزاری استفاده می کردند؟

الف) رفتارها ، منش ، خلق و خوی خوب✔️

ب)هم نشینی با اهل بیت و مسلمانان

ج)داشتن صفات نیکو و ترویج و ابراز خود جهت نمایش الگوها

 

 

16.توصیف قران از پیامبر از جهت خلق و خو و منش چه بوده است؟

الف) اسوه حسنه

ب) الگوی فاخر

ج) بی نظیر

د) همه موارد✔️


17.یکی از مهم ترین عوامل جذب دانش آموزان به نماز چیست ؟

الف) الگو بودن

الف) داشتن صفات نیک

الف) پرهیز از رفتار های ناخوشایند✔️

الف) دوستان خوب

 

 

18.عوامل نهادینه سازی بحث نماز در دانش آموزان کدام گزینه است؟

الف) آشنایی با مفاهیم نماز/ بیان داستان/ آسان گیری منطقی/ روش گفتگو/ پرهیز از رفتارهای ناخوشایند/ دوستان خوب✔️

ب) آشنایی با تفسیر نماز/ بیان داستان/ آسان گیری منطقی/ روش گفتگو/ پرهیز از رفتارهای ناخوشایند/ دوستان خوب

ج) آشنایی با مفاهیم نماز/ بیان داستان تاریخی/ آسان گیری منطقی/ روش گفتگو/ پرهیز از رفتارهای ناخوشایند/ دوستان خوب

د) هیچ کدام

 

 

19. مربی و معلم باید حتماباید  .................  باشد تا دانش آموزان از او تبعیت کنند.

الف)دارای صفات حسنه

ب)الگوی فاخر ✔️

ج)دوست و یاور خوبی

د)دارای منش خوبی

 

 

20. در سیره ی عملی اهل بیت(ع) مثل وجود مبارک نبی اکرم (ص) ، امیر المومنین (ع) وحضرت صدیقه طاهره (س) به چه دلیل دارای رفتارها ، منش ، خلق و خوی خوب بودند؟

الف) برای نهادینه کردن مفاهیم دینی درجامعه

ب) بیشتر کردن گرایش انسان ها به خداوند

ج) علاقه مندی انسان ها به بندگی خداوند

د)همه موارد✔️


21.- پرهیز از رفتار های ناخوشایند می تواند عامل ........................ باشد.

الف)جذب دوستان خوب

ب)جذب به نماز✔️

ج)پیدا کردن صفات حسنه

د)همانندی خلق و خوی اهل بیت

 

 

22- نکاتی که در ترغیب دانش اموزان به نماز می تواند موثر باشد کدامند ؟

الف - اشنایی با مفاهیم نماز

ب -بیان داستان - اسان گیری منطقی

ج - روش گفتگو وپرهیز از رفتارهای ناخوشایند

د - همه موارد✔️


23. ایا دانش آموزان فقط با اشنا شدن با مفاهیم نماز به خواندن نماز ترغیب می شود ؟

الف - بله ✔️

ب - خیر

24.مربی ومعلمی که می خواهد دانش اموز را به خواندن نماز علاقمند کند چه کارهایی نباید انجام دهد ؟

الف - برخوردهای تند و ناخوشایند

ب  برخوردهای مصالحت امیز

ج - رفتار هایی که منجر به عصبانیت شود .

د  - گزینه 1 و 3✔️


26-چه مربیان ومعلمین نمی توانند در دانش آموزان نفوذ عاطفی داشته باشند ؟

الف -مربیان ومعلمینی که رفتار های ناخوشایند  ، تندی خلق وخو ✔️

ب - مربیان ومعلمینی که رفتارهای نامعقول با بچه ها دارند .

ج - مرببان ومعلمینی که تحت تاثیر شرایط نامناسب قرار بگیرند.

 

 

27.-اگر مربیان ومعلمین که نتوانند در دانش اموز نفوذ عاطفی داشته باشند چه اتفاقی نمی افتد ؟

الف -  یادگیری

ب - علاقمند سازی ✔️

ج - یادگیری وعلاقمند شدن به درس وکلاس

 

 

28 - در سیره عملی اهل بیت برای نهادینه کردن مفاهیم دینی باید از چه ابزارهایی استفاده کرد؟

الف - هم صحبت شدن با دانش  اموز

ب - دوستان خوب بودن وبا اعتماد به انها

ج - رفتارها ، منش ، خلق وخوی خوب▪✔️


29 -- در قران کریم وقتی از پبامبر وصفی را میشنویم او را چه معرفی می کنند ؟

الف - اسوه حسنه

ب - الگوی فاخر وبی نظیر

 ج - اسوه وامید زندگی وبی نظیر

د - گزبنه 1 و2✔️


30 - مربی ومعلم باید چگونه باشد تا دانش اموزان از او تبعیت کنند ؟

الف - مربی ومعلم باید حتما الگوی فاخر باشد ✔️

ب - مربی ومعلم باید بهترین سرمشق باشد .

ج - مربی ومعلم باید بااخلاق ورفتار نیکو باشد

 

 

31. عامل جذب به نماز چیست ؟

الف - داشتن اعتماد  به دانش اموز

ب - پرهیز از رفتار های ناخوشایند  ✔️

ج - اخلاق وصفات نیکو وبرجسته

د - هیچ کدام

 

 

32. - دانش آموزان چه مقاطعی به دوستانشان گرایش دارند؟

الف - مقطع ابتدایی ودبیرستان و نوجوانی✔️

ب - مقطع متوسطه ودانشگاه

ج - مقطع ابتدایی ومتوسطه اول

******

مشاوره از منظر قرآن-جلسه سوم

 

1- مشاوربرای عقل انسان ........... است.

ذخیره ✔️

توشه

پاداش

 

 

2- ............ پیامبر رحمت است.

معلم

مشاور✔️

دوستِ خوب

 

 

3-کدام یک از مشاغل زیر برای عقل انسان ذخیره محسوب می گردد؟

معلم

پزشک

مشاور✔️


3- مشاور از انسان در نبرد با چه نیروهایی حمایت می کند؟

نفس و شیطان✔️

بیماری های روحی

نفس عماره

 

 

4- "لقد من الله علی المومنین اذ بعث فیهم رسولا منهم" این آیه به کدامیک از موارد زیر اشاره دارد؟

خداوند مومنان به رسولش را دوست می دارد

خداوند منت نهاد ( نعمت بخشید) بر مومنان ( انسان) بابت بعثت پیامبر✔️

رحمت خدا شامل مومنانی می گردد که اهل دقت و توجه باشند.

 

 

5- گرایش  به مشاوره  در انسان امری فطری است.

درست ✔️

نادرست

 

 

6-پیامبران مشاور انسان هستند.

درست ✔️

نادرست

 

 

6- کدام یک از موارد زیر ، یکی از ویژگی های مشاور است ؟

مشاور باید در موارد مورد مشاوره حکم قطعی ارائه دهد.

مشاور فقط ابلاغ نظر می کند✔️

مشاور می تواند در شرایط خاص ابلاغ نظر بکند.

 

 

8- مشاور در موارد خاص ابلاغ نطر می کند.

درست

نادرست✔️


9- "و ما علی الرسول الا بلاغ مبین "  این آیه به کدام مورد اشاره دارد؟

مشاور شفاف مسائل را مطرح کند✔️

مشاور  با بلاغت و شیوایی مسائل را مطرح می کند

مشاور با صراحت مسائل را مطرح می کند.

 

 

10- در آیه "و ما علی الرسول الا بلاغ مبین "  اشاره شده است که بر عهده پیامبر جز بلاغ مبین چیز دیگری نیست .

درست✔️

نادرست

 

 

11- آیه " انما انت المنذر..." را خدواند خطاب به چه کسی فرمودند؟

حضرت موسی

حضرت ابراهیم

حضرت محمد✔️


12- در این بخش از آیه" انما انت المنذر..." خداوند خطاب به پیامبر به چه امری اشاره می فرماید؟

ای پیامبر شما فقط باید راه را نشان دهید ✔️

ای پیامبر شما باید حجت بر مردمان تمام کنید.

ای پیامبر شما باید بشارت دهنده بهشت باشید.

 

 

13- کدام یک از موارد زیر در مورد مشاور، نادرست است؟

مشاور به فرد نیازمند به مشاوره عنایت می کند

مشاور در امر مورد مشاوره جبر می کند ✔️

مشاور در حد نیاز ، به فرد مورد مشاوره را توجه و محبت می کند.

 

 

14- گرایشات فطری ، آمیزشی است.

درست

نادرست✔️

15-گرایشات فطری،آموزشی نیست.

درست✔️

نادرست

 

 

16-امر آمیزشی ، نوعی آموزش غیر مستقیم است.

درست✔️

نادرست

 

 

17- کدام  یک ازموارد زیر در مورد گرایش به مشاوره در انسان درست است؟

گرایش به مشاوره  درانسان امری آموزشی است

گرایش به مشاوره در انسان امری است آمیزشی

گرایش به مشاوره درانسان امری است فطری ✔️


18- از دیدگاه استاد شهید مرتضی مطهری ، گرایش به مشاوره چگونه  امری است؟

امری آموزشی

امری  آمیزشی

امری  فطری✔️


19_ مشاوره.....برای .......انسان است

الف_ راهنمای_ هدایت

ب_ ذخیره_ عقل✔️

ج_ راهنمای_ عقل

 

 

20- مشاور حمایت کننده ی انسان است در

الف_ نبردبا نفس و شیطان ✔️

ب_ جهل ونفس

ج_ شیطان وجهل

 

 

21. بنا بر آیه ی ولقد منَّ الله علی المومنین......اشاره بر چه موضوعی دارد

الف_ گرایش های فطری

ب_ گرایش به مشاوره

ج_ گرایش به مشاوره  فطری است✔️


22_ جمله ی گرایش آمیزشی نوعی آموزش غیر مستقیم است

الف_ درست✔️

ب_ نادرست

 

 

23_ گرایش به مشاوره نه به صورت.....بلکه به صورت......است

الف_ فطری _ آموزشی

ب_ آموزشی_ فطری✔️

ج_ فطری _ اکتسابی

 

 

24_ علت گرایش به مشاوره چیست؟

الف گرایش به مشاوره فطری است✔️

ب_ گرایش به مشاوره آموزشی است

ج گرایش به مشاوره اکتسابی است

 

 

25_ فطری بودن گرایش به مشاوره را کدام دانشمند از زبان چه کسی نقل می کند

الف _ مطهری_ امام

ب_ مطهری_ طباطبایی✔️

ج_ امام طباطبایی

26_ وظیفه ای که بر عهده ی مشاور است

الف_ حاوی یک اندیشه است

ب_ حامل یک نگاه است

ج_ فقط شفاف مسائل را مطرح می کند✔️


27_ آیه ی وما علی رسولا الا بلاغ مبین دلالت بر چه می کند

الف_ مشاور فقط ابلاغ نظر می کند✔️

ب_ پیامبران مشاور انسان هستند

ج_ امر مشاور بسیار بزرگ ومهم است

 

 

28_ کدام جمله در رابطه ی پیامبر با انسان نادرست است

الف_ پیامبران بر انسان سیطره ندارند

ب_ پیامبران منذر هستند

ج_ مشاور جبر می کندبه رحمت الهی ✔️

29-کتاب بررسی های اسلامی اثر چه کسی است؟

الف.علامه طباطبایی✔️

ب.شهید مطهری

ج.امام خمینی ره

 

 

30-مقام ولایت چه مقامی است؟

الف. همان مقام اهل بیت است

ب. جایگاه پیامبر می باشد

ج.هردومورد✔️


31-احکام صادره از سوی مقام ولایت چگونه صادر میشوند؟

الف.از راه شورا

ب.از راه شورا،مشاوره و بارعایت صلاح اسلام و مسلمین✔️

ج.از راه شورا ولی بدون نیاز به رعایت صلاح مسلمین

 

 

32-حکم ولایت را..............صادر میکند.

الف.پیامبر

ب.ولی✔️

ج.ائمه اطهار

 

 

33-اجزای دینی که انسان به آن اجزا گرایش فطری دارد گرایشش آموزشی و آمیزشی است.

الف.درست

ب.نادرست✔️


34-گرایش انسان به بحث شور سلیم و مشاوره صمیم در کدام آیه ذکر شده است؟

الف.فطرالناس علیها

ب.فاقم وجهک للدین حنیفا

ج.ذلک الدین القیم✔️

ج.هردو

 • سید محمد عبداللهی
 • ۰
 • ۰

برای دانلود و گوش دادن فایل های صوتی برنامه شمیم دانش اینجا کلیک کنید

 

 

جلسه دوم:

آشنایی با ادبیات داستانی در آموزه های  قرآن

1- قصه ای است که نویسنده آن را از درون ذهن خود خلق میکند؟

الف- قصه های تخیلی*

ب- قصه های غیر تخیلی

ج- قصه های کامل و جامع

 

2-کلیله و دمنه کدام از جمله قصه های .........می باشد؟

الف-قصه های غیر تخیلی

ب- قصه های کامل و جامع

ج- قصه های تخیلی*

 

3-حکم شرعی قصه ها قصه های تخیلی اگر دربرگیرنده مطالب آموزشی باشد جایز است؟

الف-درست*

ب-نادرست

 

4-کدام گزینه در مورد قصه های تخیلی صحیح است؟

الف- حکم شرعی قصه های تخیلی اگر دربرگیرنده مطالب آموزشی باشد جایز است.

ب- خداوند در قرآن از این نوع قصه ها ازنوع حقیقی آن استفاده کرده است.

ج-این نوع قصه ها می تواند از زیان موجودات عجیب باشد که اصلا وجود خارجی ندارد.

د-همه موارد*


5-داستان حضرت سلیمان و مورچه در قرآن از نوع قصه های............... است؟

الف-تخیلی

ب-غیرتخیلی

ج-واقعی*

 

6)از انواع قصه های قرآنی:قصه کامل وپراکنده مثل قصه:

الف) حضرت یوسف

ب) بلعم باعور                         

ج) حضرت موسی*

د) حضرت الیاس

 

 7)قصه حضرت یوسف چه نوع قصه ایی هست؟

الف) قصه کامل وپراکنده

ب) قصه با نام وتوضیح

ج) قصه بدون نام با اشاره به صفت

د) قصه کامل وجامع*

 

8)وقتی بهشتیان به جهنمیان می گویندبه گذشته برگردیدودر آنجانور کسب کنید منظور چیست؟

الف) کسب نور در دنیا

ب) باز گشت به دوزخ

ج) کسب نور در دنیاباکارهای نیک*

د) کسب نور از بهشتیان

 

  9)برای بهشتی هاامکان دیدن جهنمی هاوجود دارد:

الف) درست *            

ب) نادرست

 

10)جهنمی هاهم مثل بهشتی هامی توانند ارتقا پیدا کنندوبهشت را ببینند:

الف) درست         

 ب) نادرست*

 

11)طبق فرموده قرآن: بهشتی هااز جهنمی هادرمورد ورودشانبه جهنم چه سوالی می کنند؟

الف) کنانخوض مع الخائضین

ب) وقالوالم نکن من المصلین

ج) ماسلک کم فی سقر*

د) لم نک نطعم المسکین

 

  12)طبق حساب ما در این دنیا، روز قیامت چند سال طول خواهد کشید؟

الف) پنجاه هزار سال*

ب) چهل هزار سال

ج) سی هزار سال

د) هیچکدام

 

13)این آیه شریفه در مورد کیست؟

انماولیّکم الله ورسوله والذین امنوا الذین یقیمون الصلوه ویوتون الزکوه وهم راکعون

الف) حضرت محمد( ص)

ب) حضرت علی ( ع)*

 

14)در قرآن حدود چند قصه نهفته وجود دارد؟

الف) شش هزار    

ب) دو هزار*

ج) چهار هزار       

د) یکهزار

 

15) این جمله با کدام گزینه کامل میشود:

شان نزول یعنی........ در زمانی.......اتفاق میفتاد ودر زمان پیامبر آیه ایی نازل میشد.

الف) جریانی در تاریخی- محیطی

ب) جریانی در مکانی-درمورد شخصی

ج) جریانی در تاریخی-درشبانه روزی

د) جریانی در تاریخی- در مکانی*

 

16)در قرآن قصه هایی که با مثل آمده است معمولاّ با چه عبارتی شروع میشوند؟

الف)ضرب الله مثلاّ

ب) یا ایهاالذین

ج)مثل الذین

د) الف وج*

 

17)کدام گزینه درست ترجمه نشده است:

الف) کنا نخوض مع الخائضین: به خاطر کارهایمان در جهنم افتادیم *

ب)وقالوا لم نکن من المصلین:آنهاگفتندما از نماز گزاران نبودیم.

ج) لم نک نطعم المسکین: به افراد مسکین وفقیر کمک نمی کردیم .

د) ما سلک کم فی سقر: چه چیز شما را در جهنم انداخت.

******

درس دوم

حفظ سوره ق

1-معنی ومفهوم آیه « سنقرئک فلا تنسی» چیست؟

الف) ما قرآن را بر تو اقراء می کنیم و تو فراموش نخواهی کرد. *

ب) ما قرآن را بر تو نازل کردیم،آیا فراموش نمی کنی؟

ج) ما قرآن را بر تو می خوانیم تا فراموش نکنی.


2- اعتقاد مفسرین در مورد آیه « لا تحرک به ی لسانک لتجعل به ان له جمعه و قرآنه» چیست؟

الف) این آیه بر امی بودن پیامبر در هنگام دریافت آیات از طرف خدا برپیامبر اشاره میکند

ب)این آیه بر جمع وقرائت وبه سینه وقلب سپردن قرآن توسط خداوند برای پیامبر است.*

ج) این آیه بر اهمیت حفظ قرآن نه به صورت زبانی بلکه با درک معناو مفهوم اشاره میکند.


3- دعاهایی که امام صادق(ع) برای حفظ قرآن تعلیم دادند، در کدام کتاب آمده است؟

الف) شرح غررالحکم

ب) اصول کافی

ج) بحارالانوار*

د) مجمع البیان


4- پایین ترین سطح حفظ قرآن کریم از منظرآیات وروایات چیست؟

الف) درک کردن قرآن

ب) از برخواندن الفاظ قرآن*

ج) فهم جایگاه قرآن

د) محافظت کردن ازآیات قرآن


5- محافظت کردن از دستورات قرآن به چه معناست؟

الف) حفظ آیات قرآن در قلب و ذهن

ب) فهم جایگاه واقعی قرآن

ج) درک معانی آیات قرآن

د) عمل کردن به آیات قرآن*


6- دعای«اللهم ارحمنی بترک معاصی» توسط چه بزرگواری مطرح شده وبه چه معناست؟

الف) پیامبراکرم(ص)؛ خداوندا به من رحم کن باکمک به ترک گناهان.

ب) امام علی(ع)؛ خداوندا بر ما رحم  کن برای ترک کردن گناهان.

ج) پیامبر اکرم(ص)؛ خداوندا مارا درترک گناهان مورد رحمت و آمرزش خود قرار ده.

د) امام صادق(ع)؛ خداوندا به من رحم کن با کمک کردن به ترک گناهان.*


7- مضمون دعای«اللهم ارحمنی بترک معاصی» چیست؟

الف) پیش نیاز حفظ قرآن درک معانی و مفاهیم آن است.

ب) پیش نیاز حفظ قرآن عمل به دستورات آن است.

ج) پیش نیاز حفظ قرآن پاک شدن از گناهان است.*

د) پیش نیاز حفظ قرآن درک جایگاه معنوی قرآن کریم است.


8- منظور از دعای « والزم قلبی حفظ کتابک، کما علمتنی» چیست؟

الف) قلب مارا با حفظ کتابت همراه کن، همان گونه که آموزش می دهی.

ب) قلب مرا همراه کن با حفظ کتابت؛ همان طور که به من آموزش دادی.*

ج) روح مرا با کتابت همراه کن همان طور که به من آموزش دادی.

د) تمام قلبها را با کتابت همراه کن، همان گونه که آموزش می دهی.


9.حروف مقطعه چه معانی دارند؟

الف) این حروف رمز هایی بین خداو پیامبر گرامی اسلام هستند وبرای ما ترجمه پذیر نیستند*

ب) این حروف رمز هایی بین خداو پیامبرگرامی اسلام هستند وبرای ما ترجمه پذیر هستند

ج)فقط درمورد رازو رمزهای قرآنی است ومعنای خاصی ندارد.

د)هیچ کدام


10) قاف و القران المجید یعنی چه ؟

الف) قسم به قرآن مجید. که مجد یعنی شهرت و بزرگی  وفراگیر شدن نام و عظمت یک چیز.

ب) سوگند به قرآن مجید. که مجد یعنی بزرگی وفراگیر شدن نام .

ج) قسم به قرآن مجید. که مجد یعنی شهرت وفراگیر شدن نام و عظمت یک چیز.*

د)همه موارد


11)ترجمه آیه « والعَجِب انجاءهم انذروا منهم فقالت کافرون هذا شیء عجیب» کدام است ؟

الف) با این که جایگاه قرآن والا و محبوب است اما کفار و مشرکان و گروهی از مردم تعجب می کنند از اینکه یک بیم دهنده ای از بین خودشان برای آنها بیاید و آیات قرآن را تلاوت کند.

ب) با این که جایگاه قرآن رفیع و آشکار است اما کفار و مشرکان و گروهی از مردم تعجب می کنند از اینکه یک هشدار دهنده ای از بین خودشان برای آنها بیاید و آیات قرآن را تلاوت کند.*

ج) ازاینکه جایگاه قرآن رفیع ومتناسب است اما کفار و مشرکان و گروهی از مردم تعجب خواهند کرد از اینکه یک هشدار دهنده ای از بین خودشان برای آنها بیاید و آیات قرآن را تلاوت کند.

د)هیچ کدام


13)کلمه" والعَجِب\" درآیه"والعَجِب ان جاءهم منذر منهم... \" به چه معناست ؟

الف) تعجب کردند

ب) عجب پنداشتند

ج)هردو گزینه *


14)کلمه " منذِر" درآیه "بل عَجِبوا ان جاءهم منذر منهم... " به چه معناست ؟

الف) انذار کننده ای برای آنها از بین خودشان بروند

ب) انذار کننده ای برای آنها از بین خودشان بیایند

ج) انذار کننده ای برای آنهاکه از بین خودشان بیاید

د) انذار کننده ای برای آنها از بین خودشان بیاید*


15)مشابه ترجمه وتفسیر آیه « بل عَجِبوا ان جاءهم منذر منهم فقالت کافرون هذا شیء عجیب» درکدام سوره قرآن یادشده است؟

الف) سوره کهف

الف) سوره بقره

الف) سوره آل عمران

الف) سوره ق*


15)مشرکان با گفتن این جمله که " این چیز عجیبی است که یکی از خودِ ما قرآن را بر ما بخواند، بر او قرآن نازل و وحی شود"می خواهند منکر چه چیزی شوند؟

الف) با این جمله میخواهند منکر قرآن و وجود نبی شوند

ب) با این جمله میخواهند منکر نبوت و رسالت پیامبر و دعوی ایشان مبنی بر رسالت شوند*

ج) با این جمله میخواهند منکر معصومیت پیامبر و رسالتش شوند

د) ب و ج

******

زبان قرآن و مفاهیم

سوالات درس 2

از میان گزینه های زیر در کدام گزینه تمام فعل های امده امر هستند؟

الف) فَاعْفُ/ وَاسْتَغْفِرْ/ فَتَوَکَّلْ   *                                  

ب) لَانْفَضُّوا/وَاسْتَغْفِر/ یُحِبُّ

ج) کُنْتَ/ وَاسْتَغْفِرْ/ فَتَوَکَّلْ


2)کدام یک از فعل های زیر ثلاثی مجرد هستند؟

الف) وَاسْتَغْفِرْ                    

ب )  عَزَمْتَ *                            

ج) شَاوِرْهُمْ                           

د) یُحِبُّ


3)نقش کلمه  الْمُتَوَکِّلِینَ  در جمله  یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ چیست؟

الف)فاعل                          

ب)مفعول به  *             

 ج)مفعول فیه                

د)خبر


4)حرف  إِنَّ در جمله  إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ جز کدام دسته از حروف است و خبر ان چیست؟

الف )افعال ناقصه/ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ

ب)حروف مشبه بالفعل/ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ*

ج)حروف جاره/الله


5)هُمْ در شَاوِرْهُمْ چه نقشی دارد؟

الف)فاعل        

ب)مفعول به*                       

ج)اسم        

د)مضاف الیه


6- فبما رحمه من الله لنت لهم  به چه معناست ؟

الف -رحمت بزرگی است آن رحمتی که خداوند به تو  عطا کرده است .

ب- چه رحمت بزرگی است آن رحمتی که خدا به تو عطا کرده است .

ج - چه رحمت بزرگی بوده است آن رحمتی که خداوند به تو عطا کرده است .*

 

7 - نظر فخر رازی درباره "ما "در فبما رحمه چیست ؟

الف -ما ی استفهامیه است ولی در معنا تعجب را می رساند *

ب - مای موصول میباشد.

ج- هر دو گزینه صحیح می باشد


8 -نظر مفسرین وعلما ونحوین درباره ی "ما" در فبما رحمه چیست ؟

الف -ما استفهام 

ب -ما زائده *

ج -ما موصول


9 - منظور از ما زائده در" فبما رحمه "چیست؟

الف-مانع تاثیر حرف جر در کلمه رحمه نشده است .*

 ب -بود ونبودش تاثیری ندارد.

ج -حرف ربط میباشد ومعنی را کامل میکند.


10 - در "فبما رحمه " به چه واسطه رحمه مجرور شده است ؟

الف -به واسطه حرف ما

ب- به واسطه حرف جر با *

ج -به واسطه صفت بودن


11-اگر حرف جر"با " در" فبما رحمه "حرف جر سببیه باشد به چه شکل ترجمه میشود؟

الف -به سبب رحمت *

ب- به سبب عطوفت ومهربانی

ج- به سبب لطف وبخشش


12-اگر حرف جر "با "  در" فبما رحمه"حرف جر مصاحبت گرفته اند به چه شکل ترجمه می شود؟

الف -به همراه رحمتی از خداوند *

ب - با گذشت وفداکاری

ج-مهر وعطوفت خداوندی


13 - حرف جر "با" در" فبما رحمه به چند شکل در نظر گرفته اند ؟

الف-سببیه و موصولی

ب - مصاحبت و سببیه

ج سببیه ومصاحبت *


14- اگر " ما "در" فبما رحمه" حذف شود جمله از چه نظر دچار نقصان میگردد؟

الف - از نظر ساختاری وترکیب

ب - از نظر معنا

ج- گزینه الف وب*


15-کلمه "رحمه "در فبما رحمه به چه صورت آمده است ؟

الف - ب صورت نکره وهمراه با تنوبن*

ب - به صورت معرفه ومشتق

ج - به صورت نکره وهمراه با تفخیم


16-کلمه "رحمه " در فبما رحمه درحقیقت به چه دلیل آمده است؟

الف -برای توصیف جمله

ب-برای تفخیم *

ج - برای تقلیل


17-"من الله "در فبما رحمه من الله چه نقشی دارد؟

الف-مضاف ومضاف الیه

ب- فاعل جمله

ج - جارو مجرور *


18-"لنت لهم" در آیه "فبما رحمه من الله لنت لهم " چه نقشی دارد؟

الف-فعل جمله*

ب - جارو ومجرور

ج.فاعل مستتر


19 - در "فبما رحمه من الله لنت لهم"دلیل تقدم بر فعل چیست؟

الف مقدم کردن فضل ورحمت خدا بر هر چیز

ب-مقدم کردن هر آن چه که حقش تا خیر باشدافاده ی حصر میکند*

ج-هیچ کدام


20 -یکی از آیات مهمی که پیرامون موضوع تعلیم وتربیت در قرآن کریم می شود  چه آیه ای میباشد؟

الف -آیه 195  سوره آل عمران

ب-ایه 159 ا سوره ی بقره

ج -آیه 159 سوره آل عمران*


21-کدام آیه اخلاق معلمبن را برای ما ترسیم میکند؟

الف - آیه 150 سوره نساء

ب -آیه 159  سوره آل عمران *

ج  - آیه 57 سوره یس


22-" ولوکنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک به چه معناست؟

الف- اگر تو ای پیامبر سخت دل وتند خو بودی مردم از دور تو پراکنده می شدند. 

ب - ای پیامبر اگر تو سنگدل  بودی مردم از دور تو پراکنده می شدند .

ج -ای پیامبر تو با مهربانی ونرم خویی همه در اطرافت بودن.


23-رسالت یک معلم چیست؟

الف-مدیریت

ب-راهبری*

ج-ارشاد وهدایت

24-"فاعف عنهم "درباره متعلم چه می باشد؟

الف -از بدی های متعلم باید در گذرد.*

ب-بامتعلم گذشت داشت.

ج-متعلم قابل مهربانی وگذشت می باشد.


25 - اوج بزرگواری یک معلم  چه می باشد؟

الف-با هر سختی بهترین باشد.

ب- گذشت داشته ودلسوز باشد.

ج-در عین این که به او بد کرده اند خیر خواهی می کند. *


26-مشورت گرفتن معلم از متعلم در چه زمان درصد موفقیت دارد؟

الف-درمواردی که معلمش منصف وعادل باشد.

ب در مواردی که متعلم خود را در مسیر تعلیم وتعلم سهیم بداند. *

ج-در مواردی که معلم قدرتمند وعالم باشد.

******

درس دوم

سوالات سبک زندگی قرآنی

1-به گفته ی مقام معظم رهبری در فضای زندگی چه کسانی باید با قرآن آشنا شوند؟

الف .معلمین ودانش آموزان.

ب-روشنفکران وجوانان*

ج-معلمین وروشنفکران


2-وقتی ذهن ظرف معارف قرآن شد اثر خود را در چه چیزهایی نشان میدهد؟

الف -در بیان وشیوه ی برخورد

ب-در زبان وقدرت بیان .

ج-در زبان، درعمل، در تصمیم گیری*


3 - قرآن کریم چند تقسیم بندی برای حیات وزندگی دارد؟

الف - دو تقسیم بندی*

ب-سه تقسیم بندی

ج-چهار تقسیم بندی


4-"یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی"چه چیزی را باهم مقایسه میکند؟

الف -مرگ وزندگی

ب-حیات دنیا وحیات اخرت*

ج-هیچ کدام


5-"والاخره خیر وابقی"یعنی چه؟

الف -آخرت ماندگار است.

ب-اخرت بهترین است وهم دایمی

ج-اخرت بهتر است وهم پایدارتر*


6 - عدم استقلال زندگی دنیا یعنی چه ؟

الف-دنیا ارزشی ندارد ومی گذرد.

ب.دنیا برای آخرت خلق شده است نه برای خود دنیا *

ج-دنیا محل گذراست.


7.خدا میفرماید دنیا را خلق کردیم برای...

الف) عبودیت

ب)امتحان*

8_ چرا دنیا در حد دنیا افریده نشده است؟

الف)غنا و دزدی نکردن معنا داشته باشد

ب)چون باید با امکانات فراوان ساخته میشد مانند بهشت

ج)انفاق معنی داشته باشد.

د)همه موارد*


9_ در نهج البلاغه دنیا به کدام معنی نیامده است؟

الف)تجارت خانه

ب)گذرگاه

ج)محل کسب و جمع کردن*

د)محل کشت


10.عقل معاش عقلی است که...

الف)فرد قصد دارد زندگی اش را خوب اداره کند.*

ب)عقلی که هم دنیا و هم اخرت را تامین کند.

ج)فرد مواظب باشد که زندگی دنیا او را نفریبد.


11_ زندگی دانشجویی به کدام مورد شبیه هست؟

الف)عقل معاش

ب)عقل معاد*

ج)زندگی توریستی


12_ «خذوا ممرکم لمقرکم» از کیست؟

الف)امام علی*

ب)لقمان حکیم

ج)پیامبر


13_ سبک زندگی قرانی یعنی در این دنیا زندگی دانشجویی داشته باشیم.

صحیح*

غلط

********

تشویق فرزندان به نماز

جلسه دوم

 

۱)مهمترین بعد در دوره های رشد و تربیت دانش آموزان کدام است؟

۱.تربیت اعتقادی

۲.تربیت اخلاقی

۳.تربیت عبادی*


۲)چرا هرچه به مفاهیم و معانی نماز بیشتر توجه شود،انگیزه و علاقه به آن نیز بیشتر می شود؟

۱.چون امر خداست

۲.چون نوعی سخن گفتن و ارتباط برقرار کردن ما با خداست*

۳.چون درک آن سخت است


۳)در مبحث نماز در سیره بزرگان ما به چه چیزی توجه بیشتری شده است؟

۱.شیوه ی به جا آوردن نماز

۲.عمق مفاهیم نماز*

۳.سر وقت به جا آوردن نماز

۴.هرسه مورد


۴)موفقیت در چه چیزی،نتیجه ی نهایی استفاده ی مربیان و معلمان از چندرسانه ای ها در مبحث نماز است؟

۱.ایجاد انگیزه برای ادای نماز

۲.عمق بخشی به مفاهیم نماز*

۳.هر دو مورد


۵)یکی از مصادیق بندگی______و یکی از مصادیق عبادت______است.

۱.بحث اخلاق_ دعا

۲.بحث اخلاق_ نماز

۳.بحث عبادت_ نماز*

۴.بحث عبادت_ دعا


6.در بیان داستان ها به صورت سریالی چه نکته ای را باید در نظر داشت؟

الف- شخصیت های داستان مثبت باشند

ب- در پایان نتیجه گیری ملموس برای دانش آموزان داشته باشد*

ج- موضوع انتخابی مورد اطلاع دانش آموز باشد.

7.مدت زمان داستان انتخابی برای تشویق به نماز متناسب با دوره های سنی دانش آموز بین 5 تا 15 دقیقه باشد.

الف – درست*

ب- نادرست


8.موضوعاتی که برای داستان با هدف تشویق به نماز استفاده می کنیم ،موضوعات مورد اطلاع دانش آموزان باشد.

الف- درست *

ب- نادرست


9.نتیجه اصل استمرار در تربیت

الف- عمق بخشی در تربیت است

ب- شکل گرفتن باور و اعتقاد است

ج- هر دو مورد*


10.ماجراها و سیره های عملی نماز در قالب نماز مربوط به چه  بزرگانی است؟

الف – پیامبر (ص)،امیرالمومنین(ع)،صدیقه کبری(س)     

ب- پیامبر (ص)،امیرالمومنین(ع)،صدیقه کبری(س)  ،ابی عبدالله الحسین(ع) 

ج- پیامبر (ص)،امیرالمومنین(ع)،صدیقه کبری(س)  ،ابی عبدالله الحسین(ع)  ،عالم های دینی و دانشمندان* 


11.در مورد شیوه و بیان داستان گویی چه نکته ای را باید در نظر بگیریم؟

الف- موضوع داستان مورد اطلاع دانش آموز باشد.

ب- داستان طولانی انتخاب نکنیم.

ج- به گونه ای داستان را بیان کنیم که دانش آموزان حتما جذب محتوای داستان ما شوند.*

د- نتیجه گیری ملموس داشته باشد.


12.خداوند متعال برای تربیت انسان ها در قرآن حدود 300 داستان آورده است.

الف – درست *

ب- نادرست


13.با دقت بیشتر در معنا و مفاهیم گفته شده در نماز می توان انگیزه و علاقه ایجاد نمود.

الف- درست*

ب- نادرست

*******

 

1- عبارت (( المشاوره ظهیرعقل )) از گفته های کدام بزرگوار می باشد؟

الف- حضرت محمد (ص)

ب- حضرت علی (ع) *

ج- امام سجاد (ع)


2- حدیث (( المشاوره ظهیرعقل )) در کتاب شریف  ))غررالحکم و درر الکلم(( ذکر شده است.

الف- درست *

ب- نادرست

3- کدام امام به عنوان امیر سخن و امیر کلام و سلطان اندیشه شناخته می شود؟

الف- امام صادق (ع)

ب- امام سجاد (ع)

ج- امام علی (ع) *


4- مشاوره پشتوانه مستحکمی برای ............. است .

الف- عقل آدمی

ب- خرد آدمی *

ج- علم آدمی


5- به فرموده ی امیرالمومنین مملکت اندیشه آدمی نیاز به چه جیزی دارد؟

الف- ذخیره مغزی و فکری *

ب- ذخیره ارزی

ج- ذخیره علمی و معنوی


6- ................ به مشابه و مانند ذخیره ارزی یک مملکت می باشد.

الف- ذخیره علمی

ب- ذخیره پولی

ج- ذخیره مغزی *


7- برای هر انسان ذخیره مغزی اش ،ذخیره باور به فرهنگ مشاوره، گرایش به مشاوره ، خود مشورت ،خود مشاور و گرفتن مشاوره از مشاور نیست.

الف- درست

ب- نادرست *


8- کلمه ظهیر با ظهر از نظر معنایی متفاوت است.

الف- درست *

ب- نادرست


9- ظهر در ظهر نویسی چک یا پشت نویسی چک استفاده نمی شود .

الف- درست

ب- نادرست *


10- ((ظهیر)) به چه معناست ؟

الف-  بسیار پشت و پشتوانه *

ب- پشت نویسی چک

ج- پشتیبانی از فردی


11- ذخیره فکری و اندیشه ای و مغزی عاقلی که دارای عقل است را چه می نامند؟

الف- فرهنگ دینی

ب- پشت و پشتوانه

ج- مشاور و مشاوره *


12- چه چیزی در فرهنگ دینی ما دارای ارج و ارزش است؟

الف- تفکر *

ب- فرهنگ

ج- مشاوره


13- از دیدگاه حضرت موسی بن جعفر )ع( ساعت به چه معنی ست؟

الف- منظور از ساعت شصت 60 دقیقه است

ب- اندک زمانی که امکان دارد از لحظه به حساب بیاید *

ج- زمان محاسبه شده معادل 360 ثانیه


14- اندک لحظه ی اندیشه کردن از........... عبادت برتر است.

الف- پنجاه سال

ب- صد سال

ج- هفتاد سال *


15- به فرموده حضرت موسی بن جعفر )ع( چه اعمالی از هفتاد سال عبادت برتر است.

الف- توانایی خواندن و نوشتن

ب- اندک لحظه ی اندیشه کردن *

ج- حضور در میدان نبرد


15.کدام آیه درارتباط بامشاوره نیست؟

الف.وشاورهم فی الامر

ب.هلک من استبدا بدایه

ج.السائربلابصیره کالحمارطاعون*


16.این روایت درارتباط باکدام گزینه است؟"هلک من استبدبرایه"

الف.کسی که مشاوره نمی گیرد دارای مشکل است*

ب.انسان نیازبه مشاوره دارد

ج.مشاوره پشتوانه محکم برای عقل آدمی است


17.دربحث دین اگرانسان بدون ........حرکت کند ،اعتبارندارد

الف.تفکر*

ب.عمل

ج.مشورت


18.السائره بلابصیره کالحمارالطاعون به چه معماست؟

الف.اگرکسی حرکت کند اماازاندیشه اش بهره نبرد ان حرکت بی ثمراست.*

ب.اگرکسی حرکت کندواز اندیشه اش  استفاده کند ولی جهت اشتباهی را انتخاب کندحرکتی بی ثمرانجام داده است.

ج.اگرکسی حرکت کند امااز اندیشه اش بهره نبردآن حرکتی موثراست.


19.مغزمارابرای اندازه گیری درمسیر.......کمک می کند.

الف.عمل

ب.هدف

ج.کمال*


20.امام باقر می فرمایند..........................تمام وکمال است.

الف.۳چیز،شکیبایی،فهم درست دین،اندازه گیری زندگی*

ب.۲چیز،اندازه گیری درزندگی وفهم درست دین


21.برکت عقل درچیست؟

اندازه گیری زندگی وفهم درست ازدین وشکیبایی*

اندازه گیری زندگی

اندازه گیری وفهم درست دین

******

بزودی محتوای متنی درس گفتار شمیم دانش را در همین پایگاه ملاحظه خواهید نمود

 • سید محمد عبداللهی
 • ۰
 • ۰


**برای دانلود و گوش دادن فایل های صوتی برنامه شمیم دانش اینجا کلیک کنید** نمونه سوالات حفظ سوره ق جلسه اول

 

1- مقام معظم رهبری خواستار حافظ قرآن بودن چه تعدادی از مردم شدند؟

الف- همه جمعیت با سواد کشور

ب- حدود بیست میلیون نفرازجمعیت  کشور

ج- حدود ده میلیون از جمعیت کشور*


2- حافظ بودن ده میلیون نفر از جمعیت کشور مورد تاکید.................... می باشد؟

الف- علما و مراجع عظام تقلید و شخصیت های برجسته دینی

ب- مقام معظم رهبری*3- سوره مبارکه ق در جزء ....... و دارای ......... آیه می باشد.

الف-26-45

ب-45-26


4- اولین حافظ قرآن  .......... بودند.

الف-حضرت علی (ع)

ب- پیامبر اسلام(ص)*


5- بعد از پیامبر اسلام جامع ترین حفظ قرآن توسط مسلمانان صدر اسلام صورت گرفته است.

درست

نادرست*

6- حفظ قرآن بعد از نزول قرآن آغاز شد.

درست

نادرست*


7- حفظ قرآن با نزول قرآن آغاز شد

درست*

نادرست


8- قرآن به صورت مکتوب بر پیامبر اسلام(ص) نازل نشد و سپس توسط عده ای از مسلمانان نوشتن آغاز شد.

درست*

نادرست


9- چه عاملی باعث آشکار شدن دیدگاه اصیل نسبت به قرآن کریم می شود؟

حفظ قرآن کریم

دقت نظر به آیات و روایات در زمینه حفظ قرآن*


10- قرآن هایی که در کشور ما استفاده می شود اکثرا دارای چند صفحه هستند؟

 518

604*

519

 

 

11- جامع ترین حفظ قرآن بعد از پیامبر اسلام(ص) توسط ائمه اطهار صورت گرفته است.

درست*

نادرست

 

12.در قران چند سوره با حروف مقطعه شروع می شود؟

الف -  ۲۹ ●

ب- ۲۲

ج-۳۵

13.در آیه ی سوره ی ق (ق والقرآن المجید) واو چه نوع واوی است؟

الف- قسم*

ب- عطف

ج – پیوند


14. قدمت حفظ قرآن به چه زمانی بر می گردد؟

الف_ به نزول قرآن بر می گردد●

ب- بعد فوت پیامبر(ص)

ج_ بعد از تلا وت پیامبر


15.امر به حفظ در قرآن به چه معنا است؟

الف_ از بر کردن قرآن

ب_ نگهداری کردن

ج_ مراقبت ونگهداری کردن است●


16. بالاترین مرتبه ی انس با قرآن چیست؟

الف _ حفظ کردن ودر ذهن سپردن

ب_ نگهداری و تکرار کردن

ج_ حفظ کردنی که جایگاهش قلب وسینه باشد●


17. اولین حافظ قرآن کیست؟

الف_ پیامبر( ص)●

ب_ علی( ع)

ج_ روح الامین


18. آیه ی( وما کنت تتلوا من قبله من کتاب ولاتّخُطه بیمینک) به چه موضوعی اشاره دارد؟

الف_ تلاوت آیات توسط پیامبر از روی نوشته ای از قبل نبوده●

ب_ پیامبر آیات را حفظ بوده

ج_ پیامبر آیات را از سینه وقلبش تلاوت می کرده


19. آیه ی ( بل هو آیاتُ وبیناتُ فی صدورالذین اُتوا العلم) به چه موضوعی اشاره دارد؟

الف_ بالاترین مرتبه ی انس با قرآن●

ب_ به مرتبه ی حفظ دلالت دارد

ج_ به قدمت حفظ قرآن اشاره دارد


20. روح الاامین لقب کیست؟

الف_ پیامبر (ص)

ب_ جبرئیل(ع)●

ج_ علی(ع)


21. کدام جمله نادرست است؟

الف_ قرآن به صورت مکتبوب نازل نشده

ب_ عده ای از مسلمانان به موضوع حفظ قرآن پرداختند

ج_ قدمت حفظ قرآن بعد رحلت پیامبر است●

*********

نمونه سوالات سبک زندگی قرآنی جلسه 1

 

1-در قرآن چند نوع تقسیم بندی برای حیات وزندگی می بینیم؟

الف. حیات دنیا

ب.حیات آخر

ج.هر دو مورد *


2-حیات دنیا یعنی چه ؟

الف.زندگی *

ب. زندگی چند روزه

ج.زندگی گذران


3-نظریه قرآن درباره زندگی چیست؟

الف .زندگی هدفمند است

ب.زندگی با مرگ پایان می پذیرد.

ج.آن را ادامه دار می بیند.*


4."الله یتوفی الانفس حین موتها " در کدام سوره آمده است ؟

الف .آیه 42 سوره بقره

ب. آیه 24 سوره زمر

ج .آیه 17 سوره عنکبوت

د .آیه 42 سوره زمر *


5.توفی به چه معناست ؟

الف .مردن

ب. گرفتن*

ج.مردگان


6 -نفس در قرآن به چه معناست؟

الف.جان

ب .روان *

ج.زندگی


7.الحمدالله الذی احیانی بعد اماتنی والیه النشور: گفته ی کدام  بزرگوار میباشد؟

الف.امام علی (ع)

ب.پیغمبر اکرم (ص)*

ج.امام صادق  (ع)


8.پیامبر ازخواب به چه تعبیر کردند؟

الف .موت *

ب.مرگ موقت

ج.رویای صادقه


9.زندگی را باید به چند بخش تقسیم کنیم ؟

الف. سه بخش

ب.دو بخش*

ج. چهار بخش


10."الله یتوفی الانفس حین موتها به چه معنی است ؟

الف .خداوند جان انسان را میگیرد .

ب .خداوند انسان را قبض روح میکند .

ج.خداوند موقع مرگ نفس انسان را دریافت میکند.*


11.توفی نفس به چه معناست؟

الف- دریافت کردن روح

ب- قبض روح *

ج- خواب


12) کدام صحیح است

الف- زمان در برزخ به صحنه هایی که به ما نشان می دهند بستگی دارد.

ب- همه ما برزخ را  با هم حس می کنیم.

ج- زمان برزخ طولانی و کوتاه است.*


13) از جمله الحمدالله الذی احیانی بعد اماتنی و الیه النشورکدام برداشت درست است؟

الف- از خواب تعبیر به مرگ می شود*

ب- انسان هنگام بیدار شدن از خواب مبعوث می شود

ج- قبض روح


14) طبق احادیث برزخ برای مومنین کوتاه خواهد بود .

الف- صحیح

ب- نادرست*


15) کدام جمله صحیح نمی باشد

الف- طولانی بودن خواب مرگ غیر قابل احساس است .

ب – در قیامت زندگی برزخ از حافظه ما محو می شود *

ج- مبعوث شدن در قیامت مثل بیدار شدن در روز است


16) فاصله بین مرگ تا قیامت معلوم است

الف – درست

ب – نادرست*


17)در آیه هذا ما وعد الرحمان و صدق المرسلون منظور از وعد چیست

الف – مرگ

ب- رستاخیز*

ج- برزخ


18) برزخ به خواب تشبیه شده است

الف – درست

ب- نادرست*


19) بین حیات دنیا  و آخرت چقدر فاصله است؟

الف – نصف یک روز

ب –یک روز *

ج – یک یا نصفه روز


20) چند نمونه ازحیات دوم در قران امده است

ب – دو نمونه*

ج – سه نمونه

********

 

نمونه سوالات شیوه های تشویق دانش آموزان به نماز جلسه

 

 

 

۱)مهمترین بعد در دوره های رشد و تربیت دانش آموزان کدام است؟

 

۱.تربیت اعتقادی

 

۲.تربیت اخلاقی

 

۳.تربیت عبادی*


 

۲)چرا هرچه به مفاهیم و معانی نماز بیشتر توجه شود،انگیزه و علاقه به آن نیز بیشتر می شود؟

 

۱.چون امر خداست

 

۲.چون نوعی سخن گفتن و ارتباط برقرار کردن ما با خداست*

 

۳.چون درک آن سخت است


 

۳)در مبحث نماز در سیره بزرگان ما به چه چیزی توجه بیشتری شده است؟

 

۱.شیوه ی به جا آوردن نماز

 

۲.عمق مفاهیم نماز*

 

۳.سر وقت به جا آوردن نماز

 

۴.هرسه مورد


 

۴)موفقیت در چه چیزی،نتیجه ی نهایی استفاده ی مربیان و معلمان از چندرسانه ای ها در مبحث نماز است؟

 

۱.ایجاد انگیزه برای ادای نماز

 

۲.عمق بخشی به مفاهیم نماز*

 

۳.هر دو مورد


 

۵)یکی از مصادیق بندگی______

 

و یکی از مصادیق عبادت______

 

است.

 

۱.بحث اخلاق_ دعا

 

۲.بحث اخلاق_ نماز

 

۳.بحث عبادت_ نماز*

 

۴.بحث عبادت_ دعا


 

6.در بیان داستان ها به صورت سریالی چه نکته ای را باید در نظر داشت؟

 

الف- شخصیت های داستان مثبت باشند

 

ب- در پایان نتیجه گیری ملموس برای دانش آموزان داشته باشد*

 

ج- موضوع انتخابی مورد اطلاع دانش آموز باشد.


 

7.مدت زمان داستان انتخابی برای تشویق به نماز متناسب با دوره های سنی دانش آموز بین 5 تا 15 دقیقه باشد.

 

الف – درست*

 

ب- نادرست


 

8.موضوعاتی که برای داستان با هدف تشویق به نماز استفاده می کنیم ،موضوعات مورد اطلاع دانش آموزان باشد.

 

الف- درست *

 

ب- نادرست


 

9.نتیجه اصل استمرار در تربیت

 

الف- عمق بخشی در تربیت است

 

ب- شکل گرفتن باور و اعتقاد است

 

ج- هر دو مورد*


 

10.ماجراها و سیره های عملی نماز در قالب نماز مربوط به چه  بزرگانی است؟

 

الف – پیامبر (ص)،امیرالمومنین(ع)،صدیقه کبری(س)     

 

ب- پیامبر (ص)،امیرالمومنین(ع)،صدیقه کبری(س)  ،ابی عبدالله الحسین(ع) 

 

ج- پیامبر (ص)،امیرالمومنین(ع)،صدیقه کبری(س)  ،ابی عبدالله الحسین(ع)  ،عالم های دینی و دانشمندان* 


 

11.در مورد شیوه و بیان داستان گویی چه نکته ای را باید در نظر بگیریم؟

 

الف- موضوع داستان مورد اطلاع دانش آموز باشد.

 

ب- داستان طولانی انتخاب نکنیم.

 

ج- به گونه ای داستان را بیان کنیم که دانش آموزان حتما جذب محتوای داستان ما شوند.*

 

د- نتیجه گیری ملموس داشته باشد.


 

12.خداوند متعال برای تربیت انسان ها در قرآن حدود 300 داستان آورده است.

 

الف – درست *

 

ب- نادرست


 

13.با دقت بیشتر در معنا و مفاهیم گفته شده در نماز می توان انگیزه و علاقه ایجاد نمود.

 

الف- درست*

 

ب- نادرست

 

نمونه سوالات مشاوره از منظر قرآن جلسه 1

 

1- عبارت (( المشاوره ظهیرعقل )) از گفته های کدام بزرگوار می باشد؟

الف- حضرت محمد (ص)

ب- حضرت علی (ع) *

ج- امام سجاد (ع)


2- حدیث (( المشاوره ظهیرعقل )) در کتاب شریف  ))غررالحکم و درر الکلم(( ذکر شده است.

الف- درست *

ب- نادرست


3- کدام امام به عنوان امیر سخن و امیر کلام و سلطان اندیشه شناخته می شود؟

الف- امام صادق (ع)

ب- امام سجاد (ع)

ج- امام علی (ع) *

4- مشاوره پشتوانه مستحکمی برای ............. است .

الف- عقل آدمی

ب- خرد آدمی *

ج- علم آدمی


5- به فرموده ی امیرالمومنین مملکت اندیشه آدمی نیاز به چه جیزی دارد؟

الف- ذخیره مغزی و فکری *

ب- ذخیره ارزی

ج- ذخیره علمی و معنوی


6- ................ به مشابه و مانند ذخیره ارزی یک مملکت می باشد.

الف- ذخیره علمی

ب- ذخیره پولی

ج- ذخیره مغزی *


7- برای هر انسان ذخیره مغزی اش ،ذخیره باور به فرهنگ مشاوره، گرایش به مشاوره ، خود مشورت ،خود مشاور و گرفتن مشاوره از مشاور نیست.

الف- درست

ب- نادرست *


8- کلمه ظهیر با ظهر از نظر معنایی متفاوت است.

الف- درست *

ب- نادرست


9- ظهر در ظهر نویسی چک یا پشت نویسی چک استفاده نمی شود .

الف- درست

ب- نادرست *


10- ((ظهیر)) به چه معناست ؟

الف-  بسیار پشت و پشتوانه *

ب- پشت نویسی چک

ج- پشتیبانی از فردی


11- ذخیره فکری و اندیشه ای و مغزی عاقلی که دارای عقل است را چه می نامند؟

الف- فرهنگ دینی

ب- پشت و پشتوانه

ج- مشاور و مشاوره *


12- چه چیزی در فرهنگ دینی ما دارای ارج و ارزش است؟

الف- تفکر *

ب- فرهنگ

ج- مشاوره


13- از دیدگاه حضرت موسی بن جعفر )ع( ساعت به چه معنی ست؟

الف- منظور از ساعت شصت 60 دقیقه است

ب- اندک زمانی که امکان دارد از لحظه به حساب بیاید *

ج- زمان محاسبه شده معادل 360 ثانیه


14- اندک لحظه ی اندیشه کردن از........... عبادت برتر است.

الف- پنجاه سال

ب- صد سال

ج- هفتاد سال *


15- به فرموده حضرت موسی بن جعفر )ع( چه اعمالی از هفتاد سال عبادت برتر است.

الف- توانایی خواندن و نوشتن

ب- اندک لحظه ی اندیشه کردن *

ج- حضور در میدان نبرد


15.کدام آیه درارتباط بامشاوره نیست؟

الف.وشاورهم فی الامر

ب.هلک من استبدا بدایه

ج.السائربلابصیره کالحمارطاعون*


16.این آیه درارتباط باکدام گزینه است؟

هلک من استبدبرایه

الف.کسی که مشاوره نمی گیرد دارای مشکل است*

ب.انسان نیازبه مشاوره دارد

ج.مشاوره پشتوانه محکم برای عقل آدمی است


17.دربحث دین اگرانسان بدون ........حرکت کنو ،اعتبارندارد

الف.تفکر*

ب.عمل

ج.مشورت


18.السائره بلابصیره کالحمارالطاعون به چه معماست؟

الف.اگرکسی حرکت کند اماازاندیشه اش بهره نبرد ان حرکت بی ثمراست.*

ب.اگرکسی حرکت کندواز اندیشه اش  استفاده کند ولی جهت اشتباهی را انتخاب کندحرکتی بی ثمرانجام داده است.

ج.اگرکسی حرکت کند امااز اندیشه اش بهره نبردآن حرکتی موثراست.


19.مغزمارابرای اندازه گیری درمسیر.......کمک می کند.

الف.عمل

ب.هدف

ج.کمال*


20.امام باقر می فرمایند..........................تمام وکمال است.

الف.۳چیز،شکیبایی،فهم درست دین،اندازه گیری زندگی*

ب.۲چیز،اندازه گیری درزندگی وفهم درست دین


21.برکت عقل درچیست؟

اندازه گیری زندگی وفهم درست ازدین وشکیبایی*

اندازه گیری زندگی

اندازه گیری وفهم درست دین

 


 • سید محمد عبداللهی
 • ۰
 • ۰
 

 دوستان و همکاران ارجمند سلام

خداوند را سپاسگزارم که توفیق ارائه درسی دیگر از برنامه "شمیم دانش"را عنایت فرمود تا به صورت نوشتاری و با پاسخ صحیح تقدیم محضر بزرگواران نمایم.


برای دانلود و گوش دادن فایل های صوتی برنامه شمیم دانش اینجا کلیک کنید

******

جلسه اول زبان قرآن و مفاهیم

 

1.بنابر آیه ( انا انزلناه قران عربیا لعلکم تعقلون)   

چرا قران به زبان عربی نازل شده است

الف.بخاطر اهمیت زبان عربی

ب- برای این که در ان تعقل کنند

ج- بخاطر اهمیت زبان عربی و تعقل کردن واشنایی با قرآن لازم است این زبان را بدانیم و با صرف و نحو آشنا باشیم*    

 

2.چرا پیامبر زبان عربی را دوست دارد

الف. چون زبان قرآن است

ب. چون زبان کاملی است

ج. زبان اهل بهشت و زبان قرآن و زبان قوم عرب است    √


3. صرف در لغت به معنی      ........    است و در اصطلاح یعنی ........

الف .تغیر دادن _ چگونه یک کلمه را به شکل های مختلف در بیاوریم

ب. ساختن _ معانی مختلف برای کلمات است

ج. تغییر دادن _  چگونه بتوانیم یک کلمه را به شکل های مختلف در بیاوریم تا معانی متعدد بدهد*         

                   

4. فایده یعلم صرف آشنایی با چگونگی ......... و .......... است

الف. کلمات _ حرف ها 

ب. کلمه سازی _کلمه شناسی*                 

ج. کلمه سازی و معنا شناسی

 

5. علم نحو راجع به چه چیزی بحث می کند

الف.راجع به ساختار و ساختمان کلمه بحث میکند

ب. راحع به چگونگی اعراب آخر کلمات معمولا سخن میگوید

ج. راجع به ساختار و ساختمان کلمه بحث نمیکند راجع به چگونگی اعراب آخر کلمات سخن میگوید و موضوع آن علم نحو کلمه و کلام است*    

        

6. ریشه فعل (تلا )کدام فعل است

الف. تَلُوَ *       

 ب. تلی              

 ج. یتلو

 

7. در آیه ی یعلمهم الکتاب و الحکمه

 الف. هم مفعول به اول الکتاب مفعول به دوم*        

ب. هم فاعل کتاب مفعول

ج.  هم فاعل کتاب مضاف الیه

 

8. با توجه به آیه ی یتلو علیه آیاتِک و یعلمهم الکتاب .............

قسمت مشخص شده چه نقشی دارد

الف. مفعول برای فعل یتلوا*         

ب. مضاف الیه برای علیهم

ج. فاعل فعل یتلوا

 

9. در آیه ی" انک العزیز الحکیم" اسم اِنَّ و خبر آن کدام است

الف. اسم اِنَّ  انت و خبر العزیز

ب. اسم اِنَّ  ک  و خبر ان عزیز

 ج. اسم اِنَّ  ک  وخبر عزیز خبراول حکیم خبر دوم *


10- فایده علم نحو چیست

الف- محفوظ ماندن از خطا در گفتار

ب- محفوظ ماندن از خطا در گفتار و نوشتار زبان عربی است*

ج- محفوظ ماندن از خطا در زبان عربی

 

11.در " انک انت العزیز الحکیم" تاکید کدام است؟

الف-انک – انت

ب- انک – العزیز الحکیم

ج- ان – انت*


12.ربنا  از نظر نحوی ----------------- و منادا به قصد------ است.

الف-منادای مضاف  و اعراب آن منصوب – استرحام*

ب-منادای مقصوده و اعراب آن ظاهری – استرحام

ج- منادای مفرد معرفه و اعراب آن تقدیری – استرحام

 

13. ضمیر عماد به چه معنی است؟

الف-ضمیری که بین مبتدا و خبر می آید  و  متصل فاعلی است

ب-ضمیری که قبل از خبر می آید و منفصل مرفوعی است

ج- ضمیری که بین مبتدا و خبر می آید و ضمیر منفصل منصوبی است*


14." انک انت العزیز الحکیم  " جمله..... و برچه دلالت می کند؟

الف- فعلیه – تجدد و حدوث

ب- فعلیه –دوام و استمرار

ج- اسمیه – دوام و استمرار *

 

15. باتوجه به آیه " ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلوا علیهم و....." کدام نادرست است؟

الف-انسان از خدا میخواهد که جامعه از مربیان و معلمان فاصله نداشته باشد

ب-معلم و متعلم از جنس هم نیست و معلم با تفاوتی که متعلم دارد میتواند آنها را درک و استعدادها را شناسایی کند.

ج-کسانی که آنها باید هم معلم باشند و هم مربی و پرورش دهنده

 

16.کلمه عزیز  و حکیم هر کدام چه  نوع صفتی  هستند؟

الف-مشبه – مشبه *

ب- نسبی- مشبه

ج-مشبه – مفرد

 

17.در ایه " انک انت العزیز و الحکیم" خبر کدام و به چه نوع است؟

الف-العزیز و الحکیم – مفرد

ب- الحکیم – معرفه

ج- العزیز و الحکیم – معرفه*


18-استرحام به چه معناست ؟

الف-طلب بخشش

ب-طلب مهربانی و رحم و عطوفت*

ج-پوشانندن و عفو خطا

 

19.- انت چه نوع ضمیری است؟

الف-ضمیر عماد *

ب-ضمیر منفصل مرفوعی

ج-ضمیر متصل

 

20-   خداوند متعال  در ایه  شریفه " ربنا وابعث فیهم رسولا منهم ......."  از زبان  کدام حضرت  نقل می کند؟

الف-حضرت موسی

ب- حضرت محمد

ج- حضرت ابراهیم*


 شمیم دانش، نمونه سوالات شمیم دانش، زبان قرآن، ضمن خدمت فرهنگیان

 • سید محمد عبداللهی
 • ۰
 • ۰

سوالات ضمن خدمت دوره آموزه ها و معارف قرآنی(شمیم دانش)
اهداف دوره :
اهداف کلی آموزش: 

آشنایی با مفاهیم ،آموزه ها و معارف قرآن کریم و نهادینه کردن فرهنگ  قرآن، در سبک زندگی

اهداف آموزشی رفتاری / عملکردی:
از فراگیر در پایان دوره انتظار می رود:
– مولفه های زبان قرآن را بیان کند؛
– فضیلت آشنایی با مباحث قرآنی و داستان های قرآن را تشریح نماید؛
– ادبیات داستانی در آموزه های قرآن را تبیین کند؛
– مفهوم  و مهارت های سبک زندگی مبتنی بر  معارف قرآنی را توضیح دهد.
– آیات سوره «ق» را روخوانی،روانخوانی و حفظ نماید.
سرفصل دوره :
–  مولفه های زبان قرآن
– فضیلت آشنایی با ادبیات داستانی در آموزه های دینی
– داستا ن های قرانی
–  مهارت ها و سبک زندگی مبتنی برآموزه های قرانی،
– قواعد و حفظ آیات سوره «ق»


*********

سوالات ادبیات داستانی استاد راستگو(1)

 

1- چرا در قرآن قصه و مثل  از تاریخ گذشتگان آورده شده است؟

الف- قصه یک سیم رابط بین جهان ماوراء طبیعت و جهان فیزیک است

ب- چون نمی شود جهان وسیع و نامحدود ماوراء طبیعت را در ذهن محدود انسان جای داد از قصه گویی استفاده می شود

ج- عبرت گیری

د- همه موارد


2- قرآن برای هدایت و بهره گیری از هدایت به چه ابزاری نیاز دارد؟

الف- قصه و مثل

ب- علم و دانش عربی

ج- علاقه و توجه


3- قرآن کتاب هدایتی است برای......

الف- خوانندگان

ب- مومنان و متقین

ج- پیروان


4-چگونه می توان دنیای متافزیک به این عظمت را در ذهن و مغز بچه جای دهیم؟

الف- شروع کار با محسوسات

ب- استفاده از قصه

ج- استفاده از مثال های مشابه


5- کدام یک از ویژگی های دنیای متافزیک نمی باشد؟

الف- حجم و وزن ندارد

ب- رنگ ندارد

ج- حقیقت آن را با همه وجود حس می کنیم

د- ظرفیت محدود


6-نام دیگر دنیای ماوراء طبیعت چیست؟

الف- محسوس

ب- متافزیک

ج-مادی

د-فیزیک


7- قصه یعنی.......

الف- تجسم و عینیت بخشیدن به جهان ماوراء طبیعت و نامحسوس

ب- سرگذشت پیشینیان برای عبرت گیری


8- انسان در کدام دنیا با شیطان و ملائک روبرو می شود؟

الف- دنیای محسوس

ب- دنیای متافزیک

ج- دنیای مادی


9-فلسفه وجود قصه های قرآنی چیست؟

الف-قصه های قرآنی درس و عبرت است

ب-تمثیل و تجسمی از جهان ماوراء مادیات در ذهن ما ایجاد می کند

ج-گزینه 1و2


10- در قرآن اکثر موارد چه واژه ای معادل قصه به کار برده شده است؟

الف- داستان

 ب- حکایت

 ج- پند

 د- مثل


11- اگر برای آموزش کودکان از قصه استفاده کنیم چه نتایجی به دنبال دارد؟

الف-تنها باعث درک وجودی داستان و تطابق آن با زندگی خود می شود

ب- تنها باعث عبرت گیری در کارهای خوب و بدشان می شود

ج- با عث درک وجودی داستان و تطابق آن با زندگی خود و عبرت گیری در کارهای خوب و بدشان می شود.


12-فلسفه قصه گویی در کدام گزینه به طور کامل مطرح شده است؟

الف- تجسم بخشیدن به دنیای متافزیک و تنها درک حفایق دست یافتنی

ب- تجسم بخشیدن به دنیای متافزیک و نامحسوس

ج- تجسم بخشیدن به دنیای متافزیک،نزدیک تر کردن درک حقایق درک نکردنی به درک  انسان برخواسته از دنیای محسوس


13-در قرآن چند نوع قصه وجود دارد؟

الف- سه نوع

 ب- پنج نوع

ج- 4 نوع


14- در کدام دسته بندی انواع قصه های قرآنی درست ذکر شده است؟

الف-کامل و جامع/کامل و پراکنده/بدون نام با صفت

ب-کامل و جامع/بدون نام باصفت/کامل و پراکنده/قصه هایی که فقط به نام یکی از شخصیت اکتفا شده

ج-کامل و جامع/ بدون نام با صفت/ کامل و پراکنده/ قصه هایی که فقط به نام اصلی شخصیت اکتفا شده


15-استفاده معلم قرآن در طول دوران تدریسش از داستان مشابه کدام نوع از داستان های قرآنی است؟

الف- کامل و جامع مثل داستان حضرت نوح علیه السلام

ب- کامل و پراکنده مثل داستان حضرت موسی علیه السلام

ج- کامل و جامع مثل داستان حضرت ابراهیم علیه السلام


16- داستان های پیامبران ابراهیم علیه السلام و موسی علیه السلام و الیاس علیه السلام به ترتیب در کدام دسته بندی داستان های قرآنی است؟

الف- کامل و جامع/کامل و پراکنده/قصه هایی که فقط به نام یکی از شخصیت ها اکتفا شده

ب- کامل و پراکنده/کامل و جامع/کامل و پراکنده

ج- کامل و جامع/ کامل و پراکنده/بدون نام با صفت


17- درداستان های قرآنی صفت بلعم باعورا برای چه کسی به کار رفته و جزء کدام دسته بندی قرار می گیرد؟

الف-برای شخصی که از قدرت جسمانی خود علیه موسی علیه السلام استفاده کرد/بدون نام با صفت

ب- برای شخصی که از علم خود به نفع فرعون و علیه ابراهیم علیه السلام استفاده کرد /کامل و پراکنده

ج- برای شخصی که از علم خود به نفع فرعون و علیه موسی علیه السلام استفاده کرد/ بدون نام با صفت


18- تعریف زیر کدام یک از انواع داستان های قرآنی است"خداوند به مناسبت هر موضوع قسمتی از داستان را در سوره های مختلف ذکر می کند مثل داستان ابلیس در خلقت آدم"

الف- کامل و پراکنده

ب- کامل و جامع

ج- بدون نام با صفت


19- در کدام گزینه خداوند فقط نام یکی از شخصیت ها را ذکر کرده و دست یافتن به داستان مربوطه از چه راهی امکان پذیر است؟

الف- قوم لوط/مراجعه به تفسیر و تاریخ

ب-قوم تبع/ مراجعه به تفسیر و تاریخ

ج- قوم تبع/ سایر داستان های قرآنی

 

با ما همراه باشید تا ادامه سوالات.....
 • سید محمد عبداللهی
 • ۰
 • ۰


دوستان بزرگوار برنامه درسی طبق اعلام رادیو قرآن تقدیم حضور می شود

ضمنا با توفیق الهی کلیه فایل های صوتی ضمن خدمت

در این وبلاگ نیز بارگزاری خواهد شد.
به زودی متن "word" محتوی کلیه برنامه آموزشی شمیم دانش در همین وبلاگ بارگذاری می شود.

 

فایل های صوتی کلیه جلسات برنامه روزانه بارگذاری می شود.

 

دریافت فایل صوتی ادبیات داستانی(درس اول)

دریافت فایل صوتی ادبیات داستانی (درس دوم)

دریافت فایل صوتی ادبیات داستانی(درس سوم)

ادبیات داستانی(درس چهارم)

ادبیات داستانی(درس پنجم)

*****

دریافت فایل صوتی زبان قرآن و مفاهیم(درس اول)

دریافت فایل صوتی زبان قرآن و مفاهیم(درس دوم)

دریافت زبان قرآن و مفاهیم(درس سوم)

زبان قرآن و مفاهیم(درس چهارم)

زبان قرآن و مفاهیم(درس پنجم)

*****

دریافت فایل صوتی حفظ سوره ق(درس اول)

دریافت فایل صوتی حفظ سوره ق (درس دوم)

 حفظ سوره ق (درس سوم)

حفظ سوره ق (درس چهارم)

حفظ سوره ق (درس پنجم)

*****

 صوتی سبک زندگی قرآنی(درس اول)

 صوتی سبک زندگی قرآنی(درس دوم)

 سبک زندگی قرآنی(درس سوم)

سبک زندگی قرآنی(درس چهارم) 

سبک زندگی قرآنی(درس پنجم)

*****

  شیوه های تشویق فرزندان به نماز (درس اول)

  شیوه های تشویق به نماز(درس دوم)

شیوه های تشویق به نماز(درس سوم)

 شیوه های تشویق به نماز(درس چهارم)

*****

دریافت فایل صوتی مشاوره از منظر قرآن (درس اول)

دریافت فایل صوتی مشاوره از منظر قرآن(درس دوم)

مشاوره از منظر قرآن(درس سوم)

مشاوره از منظر قرآن(درس چهارم)

 • سید محمد عبداللهی